Systemy dozowania typu Loss-in-Weight

Dozowanie typu loss in weight jest sposobem na grawimetryczne (wagowe) podawanie materiału. Proces taki realizują urządzenia, które otrzymują materiał z góry z zasobnika lub za pośrednictwem innego urządzenia transportującego, oraz dokładnie dozują materiał do procesu z określoną wydajnością. Elementem dozującym jest w tym przypadku śruba (ślimak lub spirala), podwójna śruba, rynna wibracyjna lub taśma. Nazwa loss-in-weight oznacza ubytek masy i ściśle określa zasadę pracy – pomiar dotyczy ubywającego materiału z dozownika wraz z jego podawaniem. Dzięki szybkim systemom sterowania oraz dokładnym czujnikom tensometrycznym urządzenie dostarcza dokładną ilość materiału, zarówno jako porcję (kilogramy) jak i w trybie ciągłym (kilogramy w jednostce czasu).

 

Właściwości materiałów sypkich

Charakterystyka i zachowanie materiałów sypkich różni się wraz z ich właściwościami fizykochemicznymi oraz miarą sypkości. Kluczowymi parametrami są gęstość nasypowa, wielkość i rodzaj ziarna, podatność na zbijanie, zawieszanie, przyleganie oraz higroskopijność. Nie istnieje uniwersalny sposób na dozowanie każdego materiału. Dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań i opcji możemy jednak dokładnie dozować nawet materiały teoretycznie trudne w podawaniu.

 

Dozowniki śrubowe (ślimakowe)

Najłatwiejsze w dozowaniu są materiały charakteryzujące się dużą sypkością. Dobór odpowiedniej śruby dozownika śrubowego i parametrów napędu zapewniają wydajny sposób na ich podawanie. Przy materiałach ulegających łatwej aeracji i posiadających właściwości zbliżone do cieczy muszą być zastosowane śruby o specjalnej konstrukcji. Materiały o tendencji zbijania się i oklejania wewnątrz zbiornika wymagają oddzielnego agitatora (mieszadła), które zapewnia wypełnienie śruby na wysokim poziomie. Taki agitator może być zabudowany w płaszczyźnie poziomej lub dodatkowo również w pionie.

 

Dozowniki wibracyjne

Materiały kruche i ulegające łatwemu zniszczeniu muszą być traktowane delikatnie. Dla nich najpewniejszym wyborem wydaje się dozownik wibracyjny. Doskonale sprawdzą się tu również dozowniki taśmowe, które nie pracują jednak na zasadzie ubytku masy. Dozowniki śrubowe, pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji, są też odpowiednie do takiego rodzaju materiałów.

 

Systemy sterowania

Wszystkie swoje dozowniki loss-in-weight wyposażamy w sterowniki programowalne Flex. Jeżeli posiadasz już dozownik i chciałbyś go zmodernizować, możemy go zaimplementować w Twoim układzie. Flex to nowoczesny system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy oraz bogate opcje komunikacyjne. Ogromną zaletą jest możliwość modyfikacji programu i wizualizacji, dzięki czemu otrzymujesz produkt ,,szyty na miarę”.