Przepływomierze masowe

Przepływomierz masowy FlowSlide

Prawdopodobnie zetknąłeś się z problemem pomiaru przepływu dobrze płynącego proszku lub granulatu. Być może związane było to z załadunkiem cieżarówek, dozowaniem do mieszalnika lub typowym technologicznym pomiarem wydajności produkcji. No i najważniejsze wymaganie: zapewnienie dużej dokładności bez specjalnych zabiegów związanych z utrzymaniem urządzenia. 

Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest przepływomierz FlowSlide. Jego działanie praktycznie nie wywiera fizycznego wpływu na materiał w procesie. Nie ma zatem ryzyka, że ruchome części uszkodzą produkt. Prosta konstrukcja powoduje, że jest to urządzenie bardzo niezawodne i nie wymaga praktycznie wcale obsługi.

Oferta

Do ściągnięcia:

FlowSlide

  • Uziarnienie 0 – 30 mm
  • Gęstość nasypowa 40 – 3.500 kg/m³
  • Klasa czujnika C3 – 3,000 działek, stal nierdzewna, IP68
  • Dokładność pomiaru +/- 0.5%
  • Powtarzalność pomiaru: +/- 0.1%
  • Ciągły pomiar przepływu materiału bez przerywania procesu
  • Pyłoszczelna konstrukcja
  • Nieskomplikowana i niewymagająca obsługa oraz łatwa kalibracja

Zasada działania

Praca przepływomierza FlowSlide polega na pomiarze przepływu masowego materiału sypkiego poruszającego się po zakrzywionym elemencie w kształcie łuku. Zgodnie z prawami fizyki materiał generuje wówczas siłę odśrodkową, która jest proporcjonalna do wartości przepływu.  Dzięki specjalnemu mechanizmowi przekazującemu siłę na czujnik tensometryczny pomiar nie jest prawie wcale zakłócany przez gęstość nasypową, uziarnienie czy tarcie materiału. Zaimplementowany w sterowniku regulator PID może służyć do sterowania przepływem za pomocą tzw. prefeedera (zasuwy walcowej, celki obrotowej, przenośnika taśmowego).