Dozowanie wolumetryczne i grawimetryczne

dozowanie wolumetryczne i grawimetryczne

Dozowanie wolumetryczne i grawimetryczne

Dozowanie wolumetryczne i grawimatryczne sprawia, że dozowniki odmierzają zadaną porcję materiału lub podają go w sposób ciągły z określoną wydajnością

W poniższym tekście przedstawimy funkcjonalność dozowania grawimetrycznego i wolumetrycznego.

Dozowniki wolumetryczne odmierzają stałą ilość objętościową produktu sypkiego w jednostce czasu. W przypadku dozowników śrubowych o wydajności urządzenia decyduje prędkość obrotów śruby z trzpieniem prowadzącym lub spirali, natomiast w przypadku dozownika taśmowego – niewątpliwie ważna jest prędkość przesuwu taśmy.

Dozowniki grawimetryczne posiadają sprzężenie zwrotne w postaci wagi i potrafią odmierzać produkt sypki według jego ciężaru. Elementem dozującym jest dla dozowników śrubowych (ślimakowych) śruba z trzpieniem prowadzącym lub spirala, dla dozowników wibracyjnych rynna wibracyjna, zaś dla dozowników taśmowych taśma. Grawimetryczne dozowniki wibracyjne oraz śrubowe obliczają ubytek masy produktu sypkiego w swoim zasobniku na bieżąco podczas podawania (ang. loss-in-weight). Dzięki szybkim systemom sterowania oraz dokładnym czujnikom tensometrycznym dostarczana jest precyzyjna ilość materiału. Mogą pracować w trybie ciągłym (utrzymując zadany przepływ) jak i porcjowym (batching, podawanie porcji).

Właściwości materiałów (dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne)

Charakterystyka i zachowanie materiałów sypkich różni się i zależy od właściwości fizykochemicznych oraz miary sypkości. Kluczowymi parametrami są gęstość nasypowa, wielkość i rodzaj ziarna, podatność na zbijanie, zawieszanie, przyleganie oraz higroskopijność. Nie istnieje uniwersalny sposób na dozowanie każdego materiału. W rezultacie, dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań i opcji możemy jednak dokładnie dozować nawet materiały teoretycznie trudne w podawaniu.

Rodzaje dozowników w dozowaniu grawimetrycznym i wolumetrycznym

Z pewnością najłatwiejsze w dozowaniu są materiały charakteryzujące się dużą sypkością. Dobór odpowiedniego elementu dozującego dozownika śrubowego wolumetrycznego lub  grawimetrycznego i parametrów napędu zapewniają wydajny sposób na ich podawanie. Przy materiałach ulegających łatwej aeracji i posiadających właściwości zbliżone do cieczy stosujemy śruby o specjalnej konstrukcji. Materiały z tendencją do zbijania się i oklejania wewnątrz zbiornika wymagają oddzielnego agitatora (mieszadła), które zapewnia wypełnienie śruby na stałym poziomie. Taki agitator można zbudować w płaszczyźnie poziomej lub dodatkowo również w pionie. Materiały kruche i ulegające łatwemu zniszczeniu traktujemy delikatnie. Dla nich najpewniejszym wyborem wydaje się dozownik wibracyjny lub taśmowy. Do pracy w trudnych warunkach (np. przemysł cementowy, chemiczny, wapienny) przede wszystkim świetnie sprawdzi się dozownik taśmowy DTC.

Dozowanie ciągłe i porcjowe

Oferujemy dozowniki śrubowe, taśmowe oraz wibracyjne, mogące pracować w trybie ciągłym lub porcjowym.

Systemy sterowania

Wszystkie swoje dozowniki loss-in-weight wyposażamy w sterowniki programowalne Flex. Jeżeli posiadasz już dozownik i chciałbyś go zmodernizować, możemy go zaimplementować w Twoim układzie. Flex to nowoczesny system sterowania wyposażony w kolorowy ekran dotykowy oraz bogate opcje komunikacyjne.

Podsumowując dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne pozwala na jeszcze bardziej dokładne i powtarzalne automatyczne podawanie zadanej porcji produktu, które daje pewność, że podajemy taką ilość materiału jaka jest wymagana.