Informacje dodatkowe

Ważenie i dozowanie produktów w przemyśle to oddzielny, dość rozległy dział wiedzy inżynierskiej. Zagadnienia podawania materiałów sypkich, ważenia w ruchu czy zbudowanie precyzyjnej wagi mogą nastręczać wielu problemów osobom mającym do zrealizowania tego typu projekty. Korzystając z naszego doświadczenia wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostarczamy gotowe, nowoczesne rozwiązania, które sprawdzą się w każdym rodzaju przemysłu.

W razie pytań zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszą stroną oraz do kontaktu z nami.

Materiał sypki – definicja i podział ze względu na sypkość

Materiał sypki to ziarnisty lub kruchy produkt w stanie umożliwiającym przenoszenie potokowe. Najważniejsze właściwości materiałów sypkich to gęstość nasypowa (wyrażona np. w [kg/m3]), kąt nasypu (kąt między tworzącą, a podstawą stożka utworzonego przy swobodnym nasypywaniu materiału sypkiego), frakcja uziarnienia, kształt ziaren, kohezja oraz adhezja. Ponadto materiały sypkie mogą zachowywać się jak płyn, tj. płynąć, jeżeli nastąpi przekroczenie energii aktywacji. Cząstki produktu nie zmieniają jednak swojego kształtu podczas transportu i zostają w istocie zachowane. Wszystkie właściwości składają się w jeden, bardzo istotny parametr – sypkość materiału.

Materiał sypki może być uznawany jako produkt:

 • dobrze-płynący (np. sól, kukurydza, cukier)
 • średnio-płynący (np. mąka, soda)
 • łatwo podlegający aeracji, z tendencją do niekontrolowanego płynięcia (np. węglany, popioły lotne, gips)
 • fluidyzowalny (np. kakao)
 • kohezywny (spoisty) (np. biel tytanowa, stearyniany)
 • adhezywny (lepki) (np. sadza, pigmenty)
 • ścierny (np. piasek kwarcowy, węglik krzemu)
 • ściśliwy (np. kreda)
 • kruchy (np. płatki, kawa rozpuszczalna)

Porównanie systemów dozowania

TaśmowyTaśmowyŚrubowyWibracyjny
DTUDTCDSLDVC
Wydajność20 – 40 000 [l/h]1 – 1000 [t/h]0,5 – 30 000 [l/h]0,1 – 1000 [l/h]
Dokładność dozowania±0,5% wartości zadanej±0,5% wartości zadanej±2..3% wartości zadanej (dozownik wolumetryczny) ±0,5% wartości zadanej (dozownik grawimetryczny)±0,5% wartości zadanej
Proszki++++++++
Granulaty++++
Łatwość czyszczenia, higieniczność++++++++++
Materiał trudno-płynący+++++++
Materiał delikatny++++++++
Obudowa pyłoszczelnaOpcjonalnieOpcjonalnieTakTak
Cena++++++

Dozownik śrubowy wolumetryczny czy grawimetryczny?

Dozowniki wolumetryczne kontrolują przepływ, odmierzając stałą ilość objętościową w czasie za pomocą zmiany prędkości  elementu dozującego. W przypadku dozowników śrubowych jest to prędkość obrotowa śruby z trzpieniem prowadzącym lub spirali.

Dozowniki grawimetryczne są urządzeniami, które potrafią odmierzyć zważoną ilość materiału w czasie. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu w postaci wagi, sterownik otrzymuje dokładną informację jaka ilość materiału została podana. Dozownik grawimetryczny jest w stanie odpowiednio kontrolować podawanie materiału niezależnie od zmiany gęstości nasypowej produktu lub innych jego parametrów.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów sterowania, dozownik pracujący w trybie porcjowym (batching) nie tylko podzieli dozowanie na dwa etapy: dozowanie zgrubne (np. 90% porcji, podawanie materiału z pełną prędkością) oraz dozowanie dokładne (np. ostatnie 10% porcji, podawanie materiału z prędkością równą 30% pełnej), ale przy kolejnych porcjach weźmie pod uwagę wyniki poprzednich ważeń i wyłączy dozowanie odpowiednio wcześniej. Wykorzystanie ciągłych algorytmów regulacji wiąże się z zastosowaniem regulatorów PID oraz kontrolą podawania materiału w trybie rzeczywistym, co ma na celu osiągnięcie odpowiedniego przepływu.

Spirala czy śruba z trzpieniem prowadzącym? Jaki rodzaj elementu dozującego wybrać w dozowniku śrubowym?

Spirala – rozwiązanie najczęściej stosowane, preferowane dla materiałów trudno-płynących, kohezywnych i adhezywnych. Charakteryzuje się małą powierzchnią styku z produktem, co zapobiega osadzaniu się materiału na elemencie dozującym.

Zastosowanie dla materiałów:

 • trudno-płynących (np. mąka, soda, granulaty)
 • drobnych i lepkich oraz mogących gromadzić się na trzpieniu prowadzącym (np. kakao, biel tytanowa)
 • składających się z dużych cząstek, które mogą się gromadzić, powodując duże tarcie między trzpieniem prowadzącym, a powierzchnią rury przelotowej
 • wymagających dużo lepszych warunków higienicznych (np. materiały spożywcze)

Pełny (śruba z trzpieniem prowadzącym) – rozwiązanie preferowane dla materiałów dobrze płynących o dużej gęstości nasypowej (ponad 1200 [kg/m3]) oraz dla materiałów mocno ściernych. Trzpień prowadzący zmniejsza ryzyko wystąpienia niekontrolowanego płynięcia. Dodatkowo istnieje możliwość obustronnego łożyskowania elementu dozującego.

Zastosowanie dla materiałów:

 • dobrze-płynących oraz bardzo sypkich (np. sól, cukier)
 • łatwo podlegających aeracji, z tendencją do niekontrolowanego płynięcia (np. węglany, gips)
 • wysoce ściernych (np. piasek kwarcowy)
 • kruchych (np. płatki, kawa rozpuszczalna)