Dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne według receptur

Dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne wg receptur

Dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne wg receptur

Uniwersalność konstrukcji dozowników śrubowych wolumetrycznych czy grawimetrycznych czyni je idealnymi do zabudowy w wieloskładnikowym węźle dozowania, w którym każdy z dozowników podaje osobny materiał. Centralny system sterowania decyduje o wielkości porcji lub wymaganego przepływu wg. danych zawartych w recepturze. Tego typu zastosowanie dotyczyć może zarówno dozowników pracujących w trybie wsadowym (batching) jak i w trybie ciągłym, zależnie od rodzaju linii produkcyjnej w zakładzie. Nasze rozwiązania przewidują dozowanie na zewnętrzną wagę (gain-in-weight) lub bezpośrednio z wagi (loss-in-weight), w którą wyposażony jest wówczas każdy z dozowników. W tym drugim przypadku proces może być prowadzony równolegle oraz ulega wstępnej homogenizacji już na etapie dozowania.

Dozowanie grawimetryczne i wolumetryczne wg receptur

Dozownik wielokomponentowy ma za zadanie kolejno odważyć każdy z dozowanych materiałów, a następnie przygotować homogeniczną mieszankę – według wpisanej receptury – do dalszego przetwarzania w maszynie.

Inteligentne systemy sterowania

Nasze systemy sterowania potrafią uczyć się w czasie dozowania i decydować o odpowiednim momencie spowolnienia obrotów oraz przerwania strumienia materiału, aby osiągnięta porcja była jak najbliższa zadanej.