Przepływomierze masowe

przepływomierze masowe

Przepływomierze masowe

Przepływomierze są to przyrządy pomiarowe, które służą do mierzenia przepływu cieczy lub gazów. Wyznaczają one strumień masowy bądź też objętościowy medium, które przepływa przez rurociąg lub kanał.

Przepływomierze masowe- ten rodzaj przyrządu pomiarowego daje możliwość dokładnego pomiaru masy, objętości, gęstości lub temperatury. Mają różne rozmiary średnic, dzięki czemu można je dopasowywać do danej aplikacji. Stosuje się je w przemyśle naftowym, papierniczym, spożywczym czy farmaceutycznym.

Problem pomiaru przepływu dobrze-płynącego proszku lub granulatu to bardzo istotne zagadnienie. Często związane jest np. z załadunkiem ciężarówek, dozowaniem do mieszalnika lub typowym technologicznym pomiarem wydajności produkcji. Najważniejszym wymaganiem jednak jest zapewnienie dużej dokładności bez specjalnych zabiegów związanych z utrzymaniem urządzenia. 

Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest przepływomierz masowy FlowSlide. Jego działanie wywiera bardzo mały wpływ fizyczny na materiał w procesie. Dzięki temu ryzyko, że ruchome części uszkodzą produkt jest minimalne. Prosta i solidna konstrukcja sprawia, że jest to urządzenie niezawodne oraz łatwe w obsłudze.

Oferta

FlowSlide

Specyfikacja:

  • 3 wersje przepływomierza – Baby FlowSlide, FlowSlide 700 oraz Maxi FlowSlide,
  • uziarnienie: 0 – 30 [mm],
  • gęstość nasypowa: 40 – 3 500 [kg/m³],
  • klasa czujnika C3 – 3 000 działek, stal nierdzewna, stopień szczelności IP68,
  • dokładność pomiaru: +/- 0,5%,
  • powtarzalność pomiaru: +/- 0,1%,
  • ciągły pomiar przepływu materiału bez przerywania procesu,
  • pyłoszczelna konstrukcja,
  • łatwa obsługa oraz kalibracja urządzenia.
przepływomierze masowe

Do ściągnięcia:

Zasada działania

Praca przepływomierza FlowSlide polega na pomiarze przepływu masowego materiału sypkiego poruszającego się po zakrzywionym elemencie w kształcie łuku. Zgodnie z prawami fizyki materiał generuje wówczas siłę odśrodkową, która jest proporcjonalna do wartości przepływu. Dzięki specjalnemu mechanizmowi przekazującemu siłę na czujnik tensometryczny, zakłócenia przez gęstość nasypową, uziarnienie czy tarcie materiału są niezauważalne. Zaimplementowany w sterowniku regulator PID może służyć do sterowania przepływem za pomocą tzw. prefeedera (zasuwy walcowej, celki obrotowej, przenośnika taśmowego).

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!