Transport pneumatyczny materiałów sypkich

Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny materiałów sypkich to proces przenoszenia suchych materiałów, takich jak proszki czy granulaty przy użyciu ssania. Większość systemów transportu próżniowego przesyła produkty do odbiornika próżniowego w oparciu o określony czas, objętość lub ciężar. Pod koniec sekwencji czasowej lub po uzyskaniu odpowiedniej ilości materiału sypkiego zawór spustowy otwiera się, a transportowany materiał może zostać odprowadzony do odbiornika.

Odbiornik pneumatyczny po podłączeniu do generatora podciśnienia i punktu poboru materiału tworzy system transportu podciśnieniowego. Materiał sypki transportowany jest siecią rur z punktu poboru materiału (np. lej transportu pneumatycznego, lanca ssąca) do odbiornika pneumatycznego.

Odbiornik wyposażony jest w czujnik poziomu, który informuje o jego zapełnieniu. Dodatkowo odbiornik może być opcjonalnie wyposażony w wibrator i/lub grzybki aeracyjne, co ułatwia zrzut materiału.

Filtry w odbiorniku są czyszczone za pomocą systemu otrzepywania. Powietrze ze zbiornika ciśnieniowego poprzez elektrozawór uwalniane jest w postaci impulsu, który oczyszcza filtry.

Urządzenie występuje w trzech rozmiarach: S, M oraz L i może być wyposażone w różne czujniki poziomu oraz komponenty wspomagające zrzut materiału (wibratory, grzybki aeracyjne).

Elementy te posiadają budowę modułową i są gotowe do szybkiego demontażu. Dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelnień oraz wygodnych klamr, utrzymanie czystości jest wyjątkowo łatwe. Rozłożenie kompletnych jednostek na podstawowe elementy i dostęp do wnętrza zajmuje tylko kilka minut.

Generator podciśnienia przeznaczony jest do wytwarzania podciśnienia w systemie transportu pneumatycznego. Wyposażony jest dodatkowo w filtr kartridżowy, pojemnik do zbierania pyłu oraz zawór załączający ciąg powietrza.

Transport pneumatyczny

Zalety:

  • Modułowa konstrukcja jednostek.
  • Możliwość budowania układów z wieloma punktami załadunku i odbioru materiału.
  • Łatwe utrzymanie czystości.
  • Możliwe wykonanie higieniczne, z powierzchnią o chropowatości Ra<0,8um.
  • Praca w strefach EX (zagrożenia wybuchem).
  • Bezpieczeństwo w przypadku rozszczelnienia układu.
  • Minimalna obsługa.
  • Bezpyłowe środowisko pracy.
  • Niewielkie gabaryty, efektywne zagospodarowanie przestrzeni.

Oferujemy różne komponenty, które mogą doskonale współpracować z istniejącym lub nowobudowanym procesem produkcyjnym.

Podstawowym elementem są lance ssące, które doskonale sprawdzą się przy manualnym opróżnianiu worków. Innym wariantem są zespoły ssania oddolnego, które mogą być zainstalowane pod zbiornikami, stacjami rozładunku big-bag, rozworkowywaczami lub w miejscu dozowania materiału.

Linia transportowa

W najprostszej postaci łączy punkt załadunku z odbiornikiem. W bardziej rozbudowanych systemach zawiera wielodrogowe zawory (divertery), zawory odciążające linię transportową, separatory magnetyczne, przesiewacze. Samo orurowanie wykonujemy ze stali lub tworzywa sztucznego.

Zawory rozsprzężające i rozdzielające

Cykl transportu sterowany jest za pomocą zaworów, które naprzemiennie otwierając się i zamykając umożliwiają transport materiału do odbiornika lub jego zrzut o procesu, w chwili gdy w odbiorniku ciśnienie musi zostać wyrównane z atmosferycznym. Przy bardzo wymagających materiałach stosowane są również zawory oczyszczające rurociąg, jeżeli istnieje ryzyko zbicia się materiału i blokady linii transportowej.