Napełnianie opakowań

napełnianie opakowań

Napełnianie opakowań

Jednym z typowych zastosowań naszych produktów są wszelkiego rodzaju układy umożliwiające napełnianie opakowań. Dotyczy to zarówno procesów w skali mikro, w tym w szczególności towarów paczkowanych poniżej 10kg, oraz makro, takich jak mieszanie półproduktów lub napełnianie dużych worków.

Urządzenia do napełniania opakowań

Jako firma inżynierska analizujemy każdy układ oddzielnie i w zależności od wymagań dobieramy odpowiednie elementy. Możemy zaproponować gotowe urządzenie do napełniania lub dostosować się do elementów, które klient już posiada. W naszej ofercie znajdują się: dozowniki wolumetryczne śrubowe, dozowniki grawimetryczne śrubowe, wibracyjne i taśmowe – każde z nich może być wykorzystane w aplikacji napełniania.

Linie do bezpyłowego napełniania opakowań

Dozowniki śrubowe z różnymi rodzajami elementu dozującego w zależności od podawanego materiału, agitator wspomagający swobodny przepływ, zaawansowane systemy sterowania i szczelne połączenie – to wszystko daje gwarancję precyzyjnego, bezpyłowego i zautomatyzowanego procesu napełniania

Systemy sterowania

Unikalną właściwością naszych systemów sterowania jest sposób przetwarzania danych, który charakteryzuje się szybkością i wyjątkową dokładnością. Wykorzystanie najnowocześniejszych układów przetwornikowych i wydajnych procesorów powoduje, że szybkie napełnianie nie oznacza już małej dokładności i przepełniania pojemników.

Typowymi rozwiązaniami są:

  • Sterownik Flex/2100 z oprogramowaniem MFL lub tworzonym indywidualnie.
  • Sterownik 1020 z oprogramowaniem MFL.
  • Sterownik SGM800 z oprogramowaniem MFL.
napełnianie opakowań

Odważanie małych porcji

Aplikacje polegające na podawaniu wcześniej odważonej ilości materiałów do pudełek to jedno z zastosowań naszych urządzeń. Tego typu zastosowania bardzo często mają miejsce przy pakowaniu, które najczęściej objęte jest ustawą o towarach paczkowanych. Szczególnie przy dozowaniu małych porcji dokładność, powtarzalność i szybkość mają decydujące znaczenie. Odważanie małych porcji realizujemy wykorzystując nasze dozowniki śrubowe DSL oraz zaawansowane systemy sterujące Flex, 1020 lub SGM800. Efektem tego jest uzyskanie wysokiej precyzji (dokładność nawet poniżej 0,5 [g]) przy niskim koszcie urządzenia. Przy tego typu aplikacji dozowanie odbywa się na zewnętrzną wagę, która posiada mechanizm opróżniania się po podaniu zewnętrznego sygnału (np. w momencie podstawienia opakowania pod lej zsypowy). Ultraszybki system sterowania kontroluje prędkość strumienia materiału. W ostatniej fazie podawanie materiału jest wolniejsze, a napędzany pneumatycznie zawór odcinający hamuje w ułamku sekundy materiał. System sterowania potrafi się uczyć procesu i minimalizować błędy dozowania wraz z kolejnymi podanymi porcjami.

Główne zalety zastosowania naszych dozowników przy dozowaniu małych porcji:

  • Niski koszt implementacji linii produkcyjnej.
  • Wysoka dokładność i powtarzalność.
  • Możliwość legalizacji w kl. III wag nieautomatycznych (eliminuje konieczność zastosowania wag kontrolnych).
  • łatwy dostęp i demontaż elementów do czyszczenia.
  • Mechanizm wagi może być w pełni obudowany (w przypadku mocno płynącego materiału).

Towary paczkowane

Wymagania ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161) ściśle regulują proces napełniania. Napełnianie realizowane jest w dwóch wariantach: dozowanie netto, gdzie materiał jest odważany poza pojemnikiem , a następnie spuszczany do pojemnika lub dozowanie brutto, które oznacza dozowanie materiału bezpośrednio do pojemnika. W systemach automatycznych napełnianie realizowane jest za pomocą maszyny i jest nią dozownik dostosowany do typu materiału – sypkiego lub płynnego. Specjalny rejestr znaku e (e-mark) jest wykorzystany do gromadzenia danych napełniania, dzięki czemu automatyczna waga kontrolna nie musi być wykorzystywana na linii.