Ważenie i dozowanie na wagach przenośnikowych i dozownikach taśmowych

Ważenie i dozowanie

Ważenie i dozowanie na wagach przenośnikowych i dozownikach taśmowych

Wagi przenośnikowe i dozowniki taśmowe zapewniają naszym klientom precyzję pomiarową oraz wieloletnią trwałość urządzeń. Na przestrzeni lat działalności firmy dostarczyliśmy rozwiązania dla klientów z różnych branż, przede wszystkim: węglowej, przetwórstwa kruszyw, spożywczej, produkcji pasz i innych.

Wagi przenośnikowe

Wagi przenośnikowe model WPC to bez wątpienia najlepsze rozwiązanie dla ważenia na przenośniku taśmowym. Z pewnością jest to najczęściej oferowane urządzenie. Wyjątkowo sztywna konstrukcja z możliwością łatwej adaptacji do ram nośnych przenośnika oraz wysoka jakość wykonania zapewniają dokładność i pewność wskazań w długim okresie użytkowania.

Waga przenośnikowa model WPL przeznaczona jest do mniej wymagających zastosowań, gdzie obok dokładności pomiaru, przede wszystkim ważny jest koszt całej inwestycji.

Podsumowując wagi przenośnikowe to urządzenia usprawniające pracę a przede wszystkim dające duży skok technologiczny.

Dozowniki taśmowe

Dozowniki taśmowe to nowoczesne urządzenia o konstrukcji stalowej.

Służą do płynnego, a zarazem równomiernego podawania materiałów o konsystencji sypkiej i kawałkowej. Do wiodących elementów dozownika należą: zbiornik zasobowy oraz przenośnik taśmowy, wykorzystywany jako element nośny i pociągowy dla wszystkich transportowanych materiałów. Stacja dozowania jest z reguły sadowiona na solidnej, stalowej konstrukcji wsporczej.

Stacje z dozownikiem taśmowym są powszechnie użytkowane między innymi w zakładach produkcyjnych, kopalniach i magazynach. Taki praktyczny sprzęt służy przede wszystkim do transportu materiałów na kolejnych etapach produkcji, selekcji surowców, przenoszenia kruszyw i ich załadunku do pojazdów transportowych.

Tym samym dozowniki taśmowe stanowią bardzo cenny, wręcz niezastąpiony element większości linii produkcyjnych.

Godna uwagi jest wysoka dokładność (błąd maksymalny poniżej 0,5% względem wartości zadanej), osiągana w długim okresie czasu. Stawia ona nasze dozowniki taśmowe w czołowej pozycji przed innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

 W zależności od typu wagi, urządzenia te mogą mieć także funkcje porcjujące i dozujące. Posiadają wówczas przetwornik, który wysyła sygnał w celu dostosowania i kontrolowania prędkości przenośnika dla uzyskania i utrzymania pożądanego natężenia przepływu. Dlatego też proces jest w pełni zautomatyzowany, który nie angażuje pracy operatorów na produkcji.

Dozownik taśmowy DTU został zaprojektowany przede wszystkim dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Ma on konstrukcję higieniczną co umożliwia jeszcze bardziej łatwe i szybkie czyszczenie. Urządzenie może być z powodzeniem zastosowane również w innych branżach. Wszędzie tam gdzie zagadnienie dozowania dotyczy materiałów o lekkiej lub średniej gęstości nasypowej.

Dozownik taśmowy DTC jest on przeznaczony do rozmaitych aplikacji o średnich i dużych woluminach produkcyjnych.

Z pewnością dzięki dozownikom taśmowym, przenoszenie i sortowanie towarów nie przysparza żadnych trudności. Przebiega dość szybko i bez przeszkód (w ciągu godziny można przetransportować więcej niż tonę ładunku).

Urządzenia funkcjonują pod różnymi kątami nachylenia, a dzięki zaawansowanym systemom sterowania i napędom działają w szerokim zakresie pracy. Dozowniki taśmowe mogą nie tylko dozować materiał, ale też kontrolować jego przepływ, z uwzględnieniem takich czynników jak prędkość przesuwu taśmy czy masa materiału.

Systemy sterowania

Jeżeli masz już przenośnik taśmowy z zainstalowaną wagą proponujemy Ci nasze systemy sterowania. Są to jedne z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Posiadają z przyjazny interfejs, bogate opcje komunikacyjne i wyjątkową szybkość działania.