Transport pneumatyczny

transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny to proces przenoszenia suchych materiałów sypkich, takich jak proszki czy granulaty przy użyciu ssania. Materiał jest przesyłany siecią rur z punktu odbioru do specjalnego odbiornika wyposażonego w filtry. Większość systemów transportu próżniowego przesyła produkty do odbiornika próżniowego w oparciu o określony czas, objętość lub ciężar. Pod koniec sekwencji czasowej lub po uzyskaniu odpowiedniej ilości materiału sypkiego zawór spustowy może się otworzyć, a transportowany materiał może zostać odprowadzony do odbiornika.

Istnieją dwa rodzaje transportu próżniowego. Transport w fazie rozrzedzonej i transport w fazie gęstej. W fazie rozrzedzonej transportowany materiał jest porywany w strumieniu powietrza i stanowi prawie równą część powietrza i produktu. Ta metoda jest doskonała do przenoszenia proszku, takiego jak cukier lub mąka.

W przypadku przenoszenia podciśnieniowego w fazie gęstej materiał jest przenoszony w rurach transportowych z większym udziałem w stosunku do powietrza i porusza się wolniej niż podczas przenoszenia w fazie rozrzedzonej. Jest to doskonały wybór w przypadku kruchego produktu lub mieszanki proszków.

W naszym systemie transportu pneumatycznego kluczowym elementem są punktu załadunku i odbioru materiału. Elementy te posiadają budowę modułową i są gotowe do szybkiego demontażu. Dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelnień oraz wygodnych klamr, utrzymanie czystości jest wyjątkowo łatwe. Rozłożenie kompletnych jednostek na podstawowe elementy i dostęp do wnętrza zajmuje tylko kilka minut.

Zalety transportu pneumatycznego

  • Modułowa konstrukcja jednostek;
  • Możliwość budowania układów z wieloma punktami załadunku i odbioru materiału;
  • Łatwe utrzymanie czystości;
  • Możliwe wykonanie higieniczne, z powierzchnią o chropowatości Ra<0,8um;
  • Praca w strefach EX (zagrożenia wybuchem);
  • Bezpieczeństwo w przypadku rozszczelnienia układu;
  • Minimalna obsługa;
  • Bezpyłowe środowisko pracy;
  • Niewielkie gabaryty, efektywne zagospodarowanie przestrzeni.

Podstawowe komponenty systemu transportu pneumatycznego.

Oferujemy różne komponenty, które mogą doskonale współpracować z istniejącym lub nowobudowanym procesem produkcyjnym.

Podstawowym elementem są lance ssące, które doskonale sprawdzą się przy manualnym opróżnianiu worków. Innym wariantem są zespoły ssania oddolnego, które mogą być zainstalowane pod zbiornikami, stacjami rozładunku big-bag, rozworkowywaczami lub w miejscu dozowania materiału.

Linia transportowa

W najprostszej postaci łączy punkt załadunku z odbiornikiem. W bardziej rozbudowanych systemach zawiera wielodrogowe zawory (divertery), zawory odciążające linię transportową, separatory magnetyczne, przesiewacze. Samo orurowanie wykonujemy ze stali lub tworzywa sztucznego.

Odbiorniki pneumatyczne

W zależności od wydajności systemu wielkość odbiornika determinuje również ilość zasysanego materiału w ciągu jednego cyklu. Wewnątrz odbiornika znajduje się system filtrów z funkcją automatycznego otrzepywania. Zaworem zwalniającym materiał jest zazwyczaj przepustnica umieszczona pod odbiornikiem. Możliwy jest również wariant wykorzystania zaworu celkowego do zapewnienia ciągłego strumienia materiału. Odbiornik może być również wykorzystany jako urządzenie dozujące, w takim przypadku umieszczany jest na wadze, na podstawie której sterowany jest cykl transportu pneumatycznego.

Zawory rozsprzężające i rozdzielające

Cykl transportu sterowany jest za pomocą zaworów, które naprzemiennie otwierając się i zamykając umożliwiają naprzemiennie transport materiału do odbiornika lub jego zrzut o procesu, w chwili gdy w odbiorniku ciśnienie musi zostać wyrównane z atmosferycznym. Przy bardzo wymagających materiałach stosowane są również zawory oczyszczające rurociąg, jeżeli istnieje ryzyko zbicia się materiału i blokady linii transportowej.