Transport próżniowy (podciśnieniowy)

Transport pneumatyczny

Podciśnieniowe układy transportowania materiałów sypkich

Transport próżniowy materiałów sypkich to bezpyłowy proces przenoszenia suchych materiałów, takich jak proszki czy granulaty przy użyciu ssania. Większość systemów transportu pneumatycznego przesyła produkty do odbiornika próżniowego w oparciu o określony czas, objętość lub ciężar. Pod koniec sekwencji czasowej lub po uzyskaniu odpowiedniej ilości materiału sypkiego zawór spustowy otwiera się, a transportowany materiał może zostać odprowadzony z odbiornika.

Odbiornik pneumatyczny po podłączeniu do generatora podciśnienia i punktu poboru materiału tworzy system transportu pneumatycznego. Materiał sypki transportowany jest siecią rur z punktu poboru materiału (np. lej transportu pneumatycznego, lanca ssąca) do odbiornika pneumatycznego. Odbiornik pneumatyczny wyposażony jest w czujnik poziomu, który informuje o jego zapełnieniu. Dodatkowo odbiornik może być opcjonalnie wyposażony w wibrator i/lub grzybki aeracyjne, co ułatwia zrzut materiału. W zależności od wydajności systemu wielkość odbiornika determinuje również ilość zasysanego materiału w ciągu jednego cyklu. Wewnątrz odbiornika znajduje się system filtrów z funkcją automatycznego otrzepywania. Powietrze ze zbiornika ciśnieniowego poprzez elektrozawór uwalniane jest w postaci impulsu, który oczyszcza filtry. Zaworem zwalniającym materiał jest zazwyczaj przepustnica umieszczona pod odbiornikiem. Możliwy jest również wariant wykorzystania zaworu celkowego do zapewnienia ciągłego strumienia materiału. Odbiornik może być również wykorzystany jako urządzenie dozujące, w takim przypadku umieszczany jest na wadze, na podstawie której sterowany jest cykl transportu podciśnieniowego.

transport próżniowy - podciśnieniowy

W typowych rozwiązaniach proponujemy trzy rozmiary odbiorników: S, M oraz L, które mogą być wyposażony w czujnik poziomu oraz komponenty wspomagające zrzut materiału (wibratory, grzybki aeracyjne). W aplikacjach nietypowych wykonujemy odbiorniki o niestandardowych pojemnościach.

Elementy te posiadają budowę modułową i są gotowe do szybkiego demontażu. Dzięki zastosowaniu specjalnych uszczelnień oraz wygodnych klamr, utrzymanie czystości jest wyjątkowo łatwe. Rozłożenie kompletnych jednostek na podstawowe elementy i dostęp do wnętrza zajmuje tylko kilka minut.

Generator podciśnienia przeznaczony jest do wytwarzania podciśnienia w systemie transportu podciśnieniowego. Wyposażony jest dodatkowo w filtr kartridżowy, pojemnik do zbierania pyłu oraz zawór załączający ciąg powietrza.

Transport pneumatyczny materiałów sypkich

Zalety:

  • Modułowa konstrukcja jednostek;
  • Możliwość budowania układów z wieloma punktami załadunku i odbioru materiału;
  • Łatwe utrzymanie czystości;
  • Możliwe wykonanie higieniczne, z powierzchnią o chropowatości Ra<0,8um;
  • Praca w strefach EX (zagrożenia wybuchem);
  • Bezpieczeństwo w przypadku rozszczelnienia układu;
  • Minimalna obsługa;
  • Bezpyłowe środowisko pracy;
  • Niewielkie gabaryty, efektywne zagospodarowanie przestrzeni.

Oferujemy różne komponenty, które mogą doskonale współpracować z istniejącym lub nowobudowanym procesem produkcyjnym.

Linia transportowa

W najprostszej postaci łączy punkt załadunku z odbiornikiem. W bardziej rozbudowanych systemach zawiera wielodrogowe zawory (divertery), zawory odciążające linię transportową, separatory magnetyczne, przesiewacze. Samo orurowanie wykonujemy ze stali lub tworzywa sztucznego.

Do ściągnięcia:

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!